Maakt het uit waar je je werk verricht?

Share

We komen steeds meer tot de ontdekking dat het voor de meeste mensen niet zo heel veel uitmaakt waar zij aan het werk zijn. Op kantoor, thuis, in de trein of zelfs in een vakantiehuisje: de afgelopen jaren hebben wel uitgewezen dat we vrijwel overal waar we maar willen aan het werk kunnen gaan. Dat we deze keuze hebben, dat is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend. Nog niet zo lang geleden, zo kort geleden dat de meeste werkenden het nog hebben meegemaakt, werd de plek waarop je je werk verrichte grotendeels bepaald door een paar kabeltjes en het apparaat waarop deze waren aangesloten.

Je zat letterlijk aan je werkplek vast

Een telefoon had, voor we aan de mobiele varianten gewend raakten, gewoon nog een snoer. Een computer eveneens. En de plek waar die snoeren lagen, die bepaalde grotendeels waar je aan het werk was. Op kantoor dus, en op een vaste plek, zodat je het telefoontoestel dat bij jou hoorde aan kon nemen.

Tegenwoordig is dat nauwelijks meer denkbaar bij de meeste functies, maar tot diep in de jaren ’90 en in veel gevallen zelfs tot in het begin van deze eeuw was dit bij vrijwel alle bedrijven de normale gang van zaken. En zelfs toen de snoeren verdwenen waren, we steeds meer met mobiele apparaten gingen werken, was het nog zeker niet de normaalste zaak van de wereld dat je maar ging werken waar je wilde. De snoeren waren lange tijd nog bijna voelbaar, al waren zij niet meer aanwezig.

Werken waar je maar wilt

Tegenwoordig is dat wel anders. Moest je, toen het thuiswerken op kwam zetten, in ieder geval nog een laptop van de zaak hebben om dat te kunnen doen, is dat inmiddels ook al niet meer het geval. Via Microsoft 365 kan iedereen waar dan ook, op welk device dan ook, inloggen op het werk, en aan de slag gaan als altijd. Dankzij het werken in de cloud worden documenten niet meer lokaal opgeslagen, met alle belemmeringen die daarbij komen kijken, maar zijn zij altijd en overal beschikbaar.

Ook achter de schermen, op de plek waar mogelijk wordt gemaakt dat medewerkers hun werk kunnen doen, is cloud based werken de norm. Via platforms als Microsoft Azure kunnen bedrijven van alle formaten vrijwel alles beheren en organiseren. Daardoor kan het zelfs voor een systeembeheerder mogelijk zijn om gewoon vanuit huis in ieder geval een deel van zijn of haar werk te verrichten, iets dat nog niet zo lang geleden onmogelijk werd geacht.

Read more

Local News