Hoe worden vennootschappen en trusts die voor het huwelijk ontstaan zijn behandeld in nederland?

Share

Vennootschappen en trusts die voordat een huwelijk is aangegaan zijn gevormd, worden in Nederland anders behandeld dan de gemeenschappelijke vermogensrechtelijke goederen die tijdens een huwelijk worden opgebouwd. Om te begrijpen hoe deze vormen van vermogen in Nederland behandeld worden, is het belangrijk om het verschil tussen de twee te begrijpen.

Het verschil tussen voorhuwelijkse goederen en gemeenschappelijke goederen

Voorhuwelijkse goederen zijn degene die aan één van de partners toebehoren voordat het huwelijk plaatsvindt. Bijvoorbeeld als één of beide partners al eigendom hebben van eigendommen, inkomsten of investeringen voordat ze trouwen. Gemeenschappelijke goederen zijn degene die gedurende het huwelijk zijn verkregen door één of beide partners.

Behandeling van voorhuwelijkse vermogensrechtelijke goederen in Nederland

In Nederland worden voorhuwelijkse vermogensrechtelijke goederen aan beide partijen toegewezen: elk van hen krijgt ongeveer de helft van de waarde van wat er is gekocht, ontvangen of verdiend voordat ze gingen trouwen. Deze verdeling geldt ook voor vennootschappen en trusts: elk van de partners krijgt een evenredige aandelenkoers in de vennootschap of trust.

Daarnaast moet elk van de partners ook zorgdragen voor hun eigen schuld en verplichtingen. Alle schuld die door één partner is opgebouwd vóór het huwelijk, blijft daarom bij diezelfde partner berusten. Ook moet elke partner zorgdragen voor hun persoonlijke financiën, met inachtneming van de regels over gemeenschappelijke financiën.

Wat zijn de financiële consequenties van het vermogen dat voor het huwelijk werd verkregen?

Financiële consequenties voor voorhuwelijkse goederen

De financiële consequenties van het vermogen dat voor het huwelijk verkregen is, zijn afhankelijk van de vorm waarin het vermogen is verkregen. Voor eigendommen, inkomsten of investeringen die door één partner alleen werden verkregen, geldt dat deze aan die partner toebehoren. Als beide partners samen betrokken zijn bij de verwerving van eigendommen, inkomsten of investeringen, worden deze verdeeld tussen beide partijen volgens hun relatieve bijdrage.

Vennootschappen en trusts die vóór het huwelijk zijn opgericht, worden anders behandeld. In Nederland krijgt elke partner een evenredige aandelenkoers in de vennootschap of trust, ongeacht wiens geld het initieel werd gebruikt om de trust of vennootschap op te richten. Deze aandelenkoersen stellen iedere partner in staat om hun invloed uit te oefenen op besluitvorming en dividenduitkeringen.

Verdeling van schuld na echtscheiding

Bij echtscheiding wordt ook rekening gehouden met de schuld die gedurende het huwelijk is opgebouwd. Alle schuld die door één partner alleen is gemaakt, blijft bij die ene partner berusten. In tegenstelling hiermee wordt schuld die door beide partners samen is opgebouwd tijdens het huwelijk door beide partners gedeeld. Dit geldt ook voor schuld die is gemaakt met gezamenlijke investeringen zoals eigendommen of inkomsten die zijn opgebouwd tijdens hun huwelijk.

Hoe wordt vermogen dat voor het huwelijk verkregen is behandeld in nederland?

Begrip van voorhuwelijks verkregen vermogen in Nederland

In Nederland wordt elk vermogen dat voor het huwelijk is verkregen, gezien als het persoonlijke vermogen van de partner die het vermogen binnengebracht heeft. Deze partner blijft daarom eigenaar van het vermogen, met name als er geen overeenkomst is gesloten tussen de partners over wie er eigenaar is.

Echter, in sommige gevallen kan een partner die het vermogen voor het huwelijk heeft verkregen, ervoor kiezen om zijn of haar separate eigendomsverhouding met de andere partner te delen. In deze situatie wordt de waarde van het voorhuwelijkse vermogen opgesplitst tussen beide partners, en beide partners worden juridisch gezien als co-eigenaars van alle voorhuwelijkse goederen.

Belastingheffing op voorhuwelijks verkregen vermogen

Vermogensrechtelijke goederen die voor of tijdens een huwelijk zijn verkregen, worden in Nederland belast aan beide partners afzonderlijk. Voor vennootschappen en trusts betekent dit dat elke partner aansprakelijk is voor belastingheffing over hun evenredige aandelenkoers.

Daarnaast moet elke partner ook belasting betalen over hun persoonlijke inkomsten en andere activa die ze buiten hun huwelijkse band om bezitten. Dit betekent dat elke partner bijvoorbeeld belasting moet betalen over inkomsten die ze genereren door investeringen of winsten met hun individuele eigendommen.

Samenvatting

In Nederland wordt elke persoonlijke eigendom of activa die voordat of tijdens het huwelijk is gegarandeerd, gezien als afzonderlijk eigendom van elke partner. Vennootschappen en trusts die voordat een huwelijk is aangegaan zijn gevormd, worden ook anders behandeld dan de gemeenschappelijke goederen die tijdens een huwelijk worden opgebouwd: elk van de partners krijgt een evenredige aandelenkoers. Belastingheffing op voorhuwelijks verkregen vermogen gebeurt ook afzonderlijk: elke partner is aansprakelijk voor belastingheffing over hun evenredige aandelenkoers.

Jeroen
Jeroen
Jeroen een moderne man ten top. Online altijd opzoek naar de laatste nieuwtjes en als moderne man een genieter van het moderne leven vragen aan Jeroen? : info@modernemannen.nl

Read more

Local News