Welke kosten mogen afgetrokken worden van het vermogen dat valt in box 3?

Share

Belastingaftrek voor vermogen in Box 3

Het is mogelijk om kosten af te trekken van het vermogen dat valt onder Box 3. Hierbij worden verschillende typen kosten meegenomen, waaronder rente-uitgaven, beheerskosten en advieskosten. Ook de kosten die gepaard gaan met de aankoop van een verzekering kunnen worden afgetrokken.

Bepalende factoren

Er zijn echter wel factoren die bepalend zijn voor de hoogte van de aftrek. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een duurzame investering. Daarnaast moet het vermogen ook daadwerkelijk gebruikt worden om inkomsten te verkrijgen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een belegging in aandelen of obligaties.

Aftrekpercentage

Het aftrekpercentage hangt af van het type investering dat is gedaan. Voor rente-uitgaven en beheerskosten geldt een percentage van 15%. Voor investeringen in aandelen of obligaties geldt echter een aftrekpercentage van 25%.

Maximale aftrek

Daarnaast is het zo dat er een maximum kan worden afgetrokken per jaar. Dit maximum bedraagt € 2.125, per jaar en wordt uitgedrukt als ‘het vrije bedrag’. Hiermee wordt bedoeld dat men dit bedrag mag aftrekken zonder dat er sprake hoeft te zijn van specifieke investeringsuitgaven.

Wat is het vermogen dat valt in box 3?

Wat is het vermogen dat valt in Box 3?

Het vermogen dat valt onder Box 3 is het vermogen dat een persoon bezit aan spaargeld, beleggingen en gebouwen. Dit kunnen zowel liquiditeiten als onroerend goed zijn. De belastingdienst stelt daarbij een aantal criteria waaraan dit vermogen moet voldoen om onder Box 3 te vallen. Allereerst moet het vermogen eigendom van de belastingplichtige zijn en mag deze niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Daarnaast moet het vermogen langer dan één jaar worden vastgehouden. Dit wordt ook wel ‘duurzame investering’ genoemd. Ook als er sprake is van een kortere periode, maar de investering gebeurt met het oog op de lange termijn, kan er nog steeds sprake zijn van een duurzame investering.

Tenslotte moet de waarde van het vermogen ook meer bedragen dan € 30.846,- in 2021. Als dit het geval is, valt het in Box 3 en moet er belasting worden betaald over dit vermogen. Hoeveel belasting er precies betaald moet worden, hangt af van de waarde ervan en de mate waarin men kosten in aftrek kan brengen zoals rente-uitgaven, beheerskosten en advieskosten.

Wat heeft de belastingdienst bepaald als de grenswaarde voor inkomsten uit box 3?

Grenswaarde voor inkomsten uit Box 3

De Belastingdienst heeft een grenswaarde bepaald voor inkomsten uit Box 3. Deze grenswaarde is afhankelijk van verschillende factoren zoals leeftijd, gezinssamenstelling en woonlasten. De maximale aftrek die kan worden toegepast is € 24.437 voor 2021.

Aftrekmogelijkheden

Voor vermogens waarvoor de maximale aftrek is toegepast, zijn er nog andere mogelijkheden om kosten te verlagen. Er zijn bijvoorbeeld nog fiscale voordelen te behalen door beleggingen in aandelen, obligaties of andere investeringen. Deze investeringen kunnen worden gedaan via een Spaar- of Beleggingsrekening bij een bank of via een Beleggingsfonds.

Belastingvoordeel

De rente-uitgaven en advieskosten die hiermee gemoeid zijn, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn met een percentage van 15%. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van de schenkbelastingregeling met een tarief van 5%, waardoor er flink wat belastingvoordeel kan worden behaald.

Hoeveel van mijn inkomen kan ik in box 3 onderbrengen?

Hoe hoog is de belasting die u moet betalen over uw box 3-inkomen?

Het percentage box 3-belasting dat u moet betalen, is afhankelijk van de waarde van het vermogen dat valt onder Box 3 en de mate waarin kosten in mindering kunnen worden gebracht. Als u meer dan € 30.846,- aan vermogen heeft onder Box 3, zult u belasting dienen te betalen over dit vermogen. De belastingtarieven voor 2021 variëren van 0,77% tot 25%.

Daarnaast zijn er ook kosten die in mindering kunnen worden gebracht op het bedrag aan belasting dat u moet betalen, zoals rente-uitgaven, beheerskosten en advieskosten. Deze kosten worden afgetrokken van de totale waarde van het vermogen aan spaargeld, beleggingen en gebouwen, waardoor het bedrag aan te betalen belasting lager wordt.

Daarnaast is het voor sommige mensen mogelijk om een gedeelte van hun inkomsten onder Box 3 te brengen. Dit kan mogelijk echter alleen als uw inkomen lager is dan de drempelwaarde voor Box 3. Deze drempelwaarde is € 30.846,- in 2021. Als uw inkomen hoger is dan deze waarde, zult u over alle inkomsten boven deze limiet belasting dienen te betalen.

Jeroen
Jeroen
Jeroen een moderne man ten top. Online altijd opzoek naar de laatste nieuwtjes en als moderne man een genieter van het moderne leven vragen aan Jeroen? : info@modernemannen.nl

Read more

Local News